ABOUT BLESS HOLLAND


Our mission is to transform the lives of people in Europe by empowering young adults in the Netherlands through prayer, personal creativity and strategic partnerships to live for the service of others.
© Bless Holland, 2013

 

ANBI

Naam:Stichting Bless Holland
Fiscaal nummer: 8530.35.799
Contactgegevens:
Stichting Bless Holland
L.W.Rietberg-Chew
Rapenburgerstraat 84
Amsterdam
+31(0)612509890
leewee_chew@hotmail.com

Het beloningsbeleid

De stichting heeft geen werknemers betaalt ook niemand voor het verrichten van werkzaamheden.

De doelstelling

Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en verandering van christenen in Nederland om de levens van mensen te veranderen en te diewnen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verbaqnd houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door christenen te versterken door gebed, persoonlijke creativiteit en het aangaan van strategische partnerschap(pen), zowel nationaal als internationaal, al datgene te doen wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

  Financial Verantwoording – Financial Accounts 2016   Bless Holland Budget 2017
logo


Stichting Bless Holland


Rapenburgerstraat 84, 1011MK Amsterdam
KvK-nummer : 58427082
Bank Account Nr: NL30 INGB 0006 178477