Naam:Stichting Bless Holland
Fiscaal nummer: 8530.35.799
Contactgegevens:
Stichting Bless Holland
L.W.Rietberg-Chew
Rapenburgerstraat 84
Amsterdam
+31(0)612509890
leewee_chew@hotmail.com

Het beloningsbeleid

De stichting heeft geen werknemers betaalt ook niemand voor het verrichten van werkzaamheden.

De doelstelling

Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en verandering van christenen in Nederland om de levens van mensen te veranderen en te diewnen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verbaqnd houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door christenen te versterken door gebed, persoonlijke creativiteit en het aangaan van strategische partnerschap(pen), zowel nationaal als internationaal, al datgene te doen wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Menu